Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου μιλάει για την Επανάσταση και τη σημασία της παρούσας δράσης

Posted on Dec 12 2014 - 5:13pm

Η γνωστή ιστορικός και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου μιλάει για την Ελληνική Επανάσταση και τη σημασία δράσεων σαν την παρούσα.