Η δράση

Posted on Oct 16 2014 - 6:24pm

Μαραθώνιος εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου

με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας

bw_1

Σας προσκαλούμε στη δράση «Μαραθώνιος εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο», η οποία πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (21-10-2014, Αρ.Πρωτ.170949/Γ7) με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Σχολικό Δίκτυο, με την συμμετοχή και υποστήριξη της εταιρίας ψηφιακού πολιτισμού PostScriptum, με την εθελοντική συμμετοχή του Σχολείου της Βικιπαίδειας. Η δράση αυτή αναγνωρίζει τη σημασία της βικιπαίδειας και των εγχειρημάτων του Wikimedia Foundation, αλλά δεν διοργανώνεται από το Wikimedia Foundation.

Στόχος της δράσης είναι ο εμπλουτισμός της ελληνικής Βικιπαίδειας με λήμματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και εν γένει τη θεματογραφία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου  μέσα από την ενεργή συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών καθώς και η διάδοση στην εκπαιδευτική κοινότητα της ορθής χρήσης και της σημασίας της Βικιπαίδειας.
Η Βικιπαίδεια αποτελεί τη σύγχρονη ενσάρκωση της Εγκυκλοπαίδειας στην εποχή του Διαδικτύου, του ανοικτού περιεχομένου και των διαδικτυακών συλλογικοτήτων και παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην γνώση σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ατόμων παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση συμπεριλαμβάνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού συγγραφής λημμάτων, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση του αρτιότερου λήμματος στο χώρο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, στο τέλος Μαΐου. Στη διάθεση των συμμετεχόντων θα υπάρχουν προτεινόμενα και ενδεικτικά λήμματα και σχετικό υλικό από τις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου αλλά και άλλες πηγές διαδικτυακά προσβάσιμο.
Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια υποστήριξης, σε συνεργασία με το Σχολείο Βικιπαίδειας στην Αθήνα, και webinars (διαδικτυακά σεμινάρια) με αντίστοιχο περιεχόμενο, στα οποία πρόσβαση θα έχουν όλοι οι συμμετέχοντες πανελλαδικά. 

Τα σεμινάρια αυτά πραγματεύονται τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας εγκυκλοπαίδειας, την τεχνική συγγραφής και μορφοποίησης λημμάτων σε αυτήν, καθώς και το εγκυκλοπαιδικό ύφος γραφής.

Το βραβείο πέραν του αναμνηστικού τίτλου θα συνοδεύεται από πολύτιμες εκδόσεις του Μουσείου. Τα μέλη των ομάδων που θα βραβευτούν θα μπορούν να επιλέξουν από τον κατάλογο των λευκωμάτων του μουσείου, ενώ θα δοθούν εκδόσεις του μουσείου και στη βιβλιοθήκη του κάθε σχολείου. Με το πέρας των σεμιναρίων θα δοθούν σε όλους βεβαιώσεις για την παρακολούθησή τους και όλοι οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν σε ειδική γι’ αυτούς ξενάγηση στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου.
Επιπλέον, σε συνεργασία με τους χορηγούς επικοινωνίας το εγχείρημα θα δημοσιοποιηθεί στο ευρύ κοινό.

Το Χρονοδιάγραμμα της δράσης έχει ως εξής :
Παρασκευή 16/01/15: Λήξη υποβολής συμμετοχών
Τετάρτη 28/01/15: Έναρξη Δράσης στην Παλιά Βουλή
Τετάρτη 11/02/15 και Τετάρτη 25/02/15: live σεμινάρια
Παρασκευή 27/03/15: Λήξη Διαγωνισμού Συγγραφής
Παρασκευή 24/04/15: Ολοκλήρωση Αξιολόγησης και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Δευτέρα 18/05/15: Λήξη δράσης στην Παλιά Βουλή – ανακοίνωση αποτελεσμάτων – βράβευση – αποστολή πιστοποιητικών ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες

Σχετικά Έγγραφα:

Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ προς το Υπ. Παιδείας

Απάντηση Υπ. Παιδείας στην επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ